Sony Bravia Xbr-46hx929 Led/lcd Hdtv

'46-inch Full-array Local Dimming Led/lcd Hdtv'

Sony Bravia Xbr-46hx929
'46-inch Full-array Local Dimming Led/lcd Hdtv'